Bangchak Cash Card

บางจาก Fleet Card

บัตรบางจากฟลีทการ์ด บัตรเดียวที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ในการรับบริการเติมน้ำมัน ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากมากกว่า 2,000 สาขา และเพิ่มคล่องตัวในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายยานพาหนะ ในองค์กรของคุณได้อย่างเหนือระดับ

 • จัดการค่าใช้จ่ายอย่างสะดวก ปลอดภัย ตรวจสอบได้ รับประกันความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ
 • ระบบ POS
 • เพียง 3 ขั้นตอน
สมัครบัตร   ค้นหาเรา

ระบบ POS

หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุกสถานีของบางจากจึงติดตั้งระบบ POS (Point of Sale) ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลการขายและการให้บริการน้ำมัน ที่ครอบคลุมทุกปั๊มสาขาของบางจาก

โปร่งใส

มั่นใจว่าคุณจะได้รับปริมาณน้ำมัน เท่ากับราคาที่จ่ายไป
เพราะหัวจ่ายจะถูกตั้งค่า
ไว้ที่ 0 เสมอ

ตรวจสอบได้

หากเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัย คุณสามารถร้องขอข้อมูลของ พนักงานผู้ให้บริการได้โดยทันที

ปลอดภัย              

อุ่นใจทุกครั้งเมื่อใช้บริการ
ที่ปั๊มบางจาก ด้วยบริการ
ที่ได้มาตรฐาน และระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ

จัดการค่าใช้จ่ายอย่างสะดวก ปลอดภัย ตรวจสอบได้

รับประกันความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ

สมัครง่ายๆ 3 ขั้นตอน

1

ของ่าย

กรอกเอกสารครบและส่งมาที่ BCPFLEETCARD@bangchak.co.th

2

สะดวก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
และส่งให้ธนาคาร

3

รวดเร็ว

รออนุมัติและรับบัตรได้ทันที
ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศ

 • นิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
  • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
  • รายงานการประชุม
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง (ถ้ามี)
  • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
  • งบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง
 • ราชการ

  • หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการบัตร
  • หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงนาม และผู้รับมอบอำนาจ
  • กรณีหน่วยงานในกำกับของราชการ เช่น องค์การมหาชน ให้มีหลักฐานการจัดตั้งองค์กร และสำเนาบัตรประจำประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์กร ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันองค์กร
  • กรณีรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง (ถ้ามี)
  • สำเนามอบอำนาจจัดซื้อ จัดจ้าง ของผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงาน (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 300 บาท/บัตร
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท/บัตร
 • บัตรบางจากฟลีทการ์ด

  บัตรประเภทองค์กรหรือนิติบุคคล (Corporate Card) สำหรับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สามารถใช้ชำระค่าน้ำมันใสและน้ำมันเครื่องได้ที่สถานีบริการ น้ำมันบางจาก โดยมีธนาคารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินให้กับองค์กรหรือ นิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้บัตร (ซึ่งมีธนาคารผู้ร่วมโครงการบัตรบางจากฟลีทการ์ด 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต)

 • คุณสมบัติพิเศษของบัตรบางจากฟลีทการ์ด

  • เหมาะสำหรับองค์กรหรือนิติบุคคลที่มีรถยนต์ตั้งแต่ 5 คัน ขึ้นไป
  • สามารถใช้แทนเงินสดได้ทุกเวลา ทั้งยังยืดเวลาการชำระเงินได้นานสูงสุด 55 วัน
  • มีรหัสผ่าน (PIN CODE) สำหรับบัตรแต่ละใบ เพื่อป้องมิให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้
  • มีระบบ POS ป้องกันทุจริตและสามารถบริหารจัดการการใช้น้ำมัน
  • ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย บัตรบางจากฟลีทการ์ด สามารถเปิดบัญชีแยกของรถแต่ละคัน และระบุทะเบียนรถอย่างชัดเจน
  • เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการด้วยการให้บริการผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ
 • ประโยชน์ของการใช้บัตรบางจากฟลีทการ์ด

  • ไม่ต้องสำรองเงินสดเพื่อการเติมน้ำมันไปก่อน
  • ลดความยุ่งยากในกรณีที่ต้องใช้วิธีซื้อคูปองหรือการขอเครดิตสำหรับการเติมน้ำมัน
  • ลดเวลาการรอใบกำกับภาษีจากสถานีบริการน้ำมันในการเบิกค่าใช้ จ่ายน้ำมัน โดยใบกำกับภาษีนี้จะพิมพ์จากเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติพร้อม Sales Slip ทุกครั้ง
  • สามารถป้องกันและควบคุมการทุจริต
  • เพิ่มความสะดวกในการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม สามารถบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดวงเงินเฉพาะบัตรแต่ละใบ หรืออาจกำหนดวงเงินการใช้จ่ายต่อครั้ง ต่อวัน และต่อเดือน

ประเภทของบัตร
เติมน้ำมันบางจาก

ประเภทบัตร Bangchak Fleet Card Card Bangchak Prepaid Plus Card Bangchak Prepaid Card Bangchak Cash Card
คุณลักษณะ บัตรเติมน้ำมันแบบมีวงเงิน (Synergy Card) บัตรเติมน้ำมันแบบ
เติมเงินอัตโนมัติ
(Prepaid PlusCard)
บัตรเติมน้ำมันแบบเติมเงิน (Prepaid Card) บัตรเติมน้ำมันแบบบัตรของขวัญ (Gift Card)
สามารถใช้บัตรชำระค่าน้ำมันแทนเงินสด Yes Yes Yes Yes
สามารถจำกัดประเภทน้ำมัน Yes Yes No No
สามารถจำกัดสถานีบริการได้สูงสุด 100 สถานี Yes Yes No No
ระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 55 วัน Yes No No No
รายงานการใช้น้ำมันผ่าน web fleet Yes Yes Yes No
ออกใบกำกับภาษีผ่านเครื่องรูดบัตร Yes Yes No No

ช่องทางการชำระเงิน
บัตรเติมน้ำมันบางจาก

ประเภทบัตร Bangchak Fleet Card Card Bangchak Prepaid Plus Card Bangchak Prepaid Card Bangchak Cash Card
เคาน์เตอร์ธนาคาร Yes No Yes No
ตู้เอทีเอ็ม (ATM) No No Yes No
ACCOUNT_DEBITING Yes Yes No No

ข้อมูลเพิ่มเติม