Bangchak Cash Card

Bangchak Prepaid Plus Card

ไม่ว่าจะงบรายจ่ายยานพาหนะแบบไหน จะเป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน บัตรบางจากพรีเพดพลัสก็อำนวยความสะดวกคุณได้ในบัตรเดียว พร้อมเสริมความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้ ตามมาตรฐานระดับบางจาก

 • สั่งซื้อและได้รับบัตรภายใน 7-14 วันทำการ
 • ใช้เติมน้ำมันที่สถานีบริการบางจากมากกว่า 2,000 กว่าสาขา
 • กำหนดวงเงินได้ตามต้องการ

สมัครง่ายๆ 3 ขั้นตอน

1

ของ่าย

กรอกเอกสารครบและส่งมาที่ BCPFLEETCARD@bangchak.co.th

2

สะดวก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
และส่งให้ธนาคาร

3

รวดเร็ว

รออนุมัติและรับบัตรได้ทันที
ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศ

 • ใบคำสั่งซื้อบัตรเงินสดน้ำมัน Prepaid Plus Card
 • แบบฟอร์ม KYC นิติบุคคล
 • แบบฟอร์ม KYC กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน / ลงนามโดยผู้มีอำนาจ+ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ ตามจำนวนที่ระบุในหนังสือรับรอง
 • หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องมีบัญชีของ ttb และต้องเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมบัตร ใบละ 150 บาท ต่อปี
 • บัตรเติมน้ำมันแบบเติมเงินอัตโนมัติ ใช้สำหรับการชำระค่าน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันของบางจาก ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บัตรเติมน้ำมันแบบเติมเงินอัตโนมัติ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถขอรับมูลค่าคงเหลือของบัตรคืนเป็นเงินสดได้
 • บัตรเติมน้ำมันแบบเติมเงินอัตโนมัติ ไม่สามารถใช้ถอนเงินสดผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และเครื่อง ATM รวมทั้งช่องทางอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือของบัตร ผ่านมือถือง่าย โดยกด *783*25*01*CARDID# (ฟรีค่าบริการ) หรือผ่าน TTB Web Fleet Service
 • กรณีบัตรสูญหาย/บัตรถูกขโมย ให้ผู้ถือบัตรติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัตร โดยแจ้งหมายเลขบัตร 16 หลัก ที่ TTB Corporate Call Center โทร. 02-643-7000 (8.00 – 18.00 น.) ในวันทำการของธนาคาร หรือ TTB Contact Center โทร. 1558
 • ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินบัตรเติมน้ำมันแบบเติมเงินอัตโนมัติ โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ที่ระบุในใบสมัคร
 • ธนาคารจะทำการหักบัญชีเงินฝากเพื่อเติมเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้สั่งซื้อแจ้งไว้ในใบคำสั่งซื้อ
 • บัตรเติมน้ำมันแบบเติมเงินอัตโนมัติ มีอายุ 3 ปี
 • บัตรเติมน้ำมันแบบเติมเงินอัตโนมัติ สามากำหนดวงเงินสูงสุดของบัตรไม่เกิน 40,000 บาท/บัตร

ประเภทของบัตร
เติมน้ำมันบางจาก

ประเภทบัตร Bangchak Fleet Card Card Bangchak Prepaid Plus Card Bangchak Prepaid Card Bangchak Cash Card
คุณลักษณะ บัตรเติมน้ำมันแบบมีวงเงิน (Synergy Card) บัตรเติมน้ำมันแบบ
เติมเงินอัตโนมัติ
(Prepaid PlusCard)
บัตรเติมน้ำมันแบบเติมเงิน (Prepaid Card) บัตรเติมน้ำมันแบบบัตรของขวัญ (Gift Card)
สามารถใช้บัตรชำระค่าน้ำมันแทนเงินสด Yes Yes Yes Yes
สามารถจำกัดประเภทน้ำมัน Yes Yes No No
สามารถจำกัดสถานีบริการได้สูงสุด 100 สถานี Yes Yes No No
ระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 55 วัน Yes No No No
รายงานการใช้น้ำมันผ่าน web fleet Yes Yes Yes No
ออกใบกำกับภาษีผ่านเครื่องรูดบัตร Yes Yes No No

ช่องทางการชำระเงิน
บัตรเติมน้ำมันบางจาก

ประเภทบัตร Bangchak Fleet Card Card Bangchak Prepaid Plus Card Bangchak Prepaid Card Bangchak Cash Card
เคาน์เตอร์ธนาคาร Yes No Yes No
ตู้เอทีเอ็ม (ATM) No No Yes No
ACCOUNT_DEBITING Yes Yes No No

ข้อมูลเพิ่มเติม