Bangchak Cash Card

Bangchak Fleet Card

บัตรบางจากฟลีทการ์ด บัตรเดียวที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ในการรับบริการเติมน้ำมัน ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากมากกว่า 2,000 สาขา และเพิ่มคล่องตัวในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายยานพาหนะ ในองค์กรของคุณได้อย่างเหนือระดับ

 • Manage fuel bills with convenience and transparency. Guaranteed by Thailand’s leading organizations.
 • POS system
 • Only 3 simple steps
Register   Find Us

POS System

As one of the forefronts in oil industry, Bangchak has been a company focused on advanced technology. To protect fraud, Our gas stations across the country have been installed with the POS System that improves management efficiency and helps track sales and purchases in every service station.

Transparency

Make sure you get what you pay for as the fuel nozzle is always set at ZERO.

Traceable

In case of problems or queries, you can check transactions or trace back easily and instantly.

Safe              

Be worry-free every time you get your vehicles filled up at our service station. High-quality petrol and dedicated services guaranteed.

Manage fuel bills with convenience and transparency.

Guaranteed by the Thailand’s leading organizations.

Qualify in 3 Simple Steps

1

Easy Sign Up

Fill out the form and send to BCPFLEETCARD@bangchak.co.th

2

Convenient Process

Documents will be approved and sent to the bank.

3

Fast Approval

When approved, the card will be sent to you at home or office.

 • Juristic Person

  • Copy of juristic person certificate
  • Copy of memorandum
  • Copy of meeting report
  • Copy of national I.D. card of authorised directors
  • Copy of national I.D. card of person authorised to represent the company (if any)
  • Copy of recent 3 month bank statement
  • Recent 3 month financial statement
 • Government Entity

  • Application form
  • Certifier, a copy of Citizen I.D. card, government I.D. card or state enterprise I.D. card of authorised persons or donee.
  • If the concerned agencies are of government i.e. a public limited company, establishment proof of the concerned agencies, a copy of Citizen I.D. card, government I.D. card or state enterprise I.D. card of authorised persons are required.
  • If the concerned agencies are of state enterprise, a copy of juristic person certificate and a copy of memorandum (if any) are required.
  • Copy of Citizen I.D. card of person authorised to represent the company (if any).
  • Copy of power of attorney on procurement of the concerned agencies’ authorised persons (if any).
 • Entrance fee: THB 300/card
 • Annual fee: THB 300/card
 • บัตรบางจากฟลีทการ์ด

  บัตรประเภทองค์กรหรือนิติบุคคล (Corporate Card) สำหรับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สามารถใช้ชำระค่าน้ำมันใสและน้ำมันเครื่องได้ที่สถานีบริการ น้ำมันบางจาก โดยมีธนาคารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินให้กับองค์กรหรือ นิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้บัตร (ซึ่งมีธนาคารผู้ร่วมโครงการบัตรบางจากฟลีทการ์ด 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต)

 • คุณสมบัติพิเศษของบัตรบางจากฟลีทการ์ด

  • เหมาะสำหรับองค์กรหรือนิติบุคคลที่มีรถยนต์ตั้งแต่ 5 คัน ขึ้นไป
  • สามารถใช้แทนเงินสดได้ทุกเวลา ทั้งยังยืดเวลาการชำระเงินได้นานสูงสุด 55 วัน
  • มีรหัสผ่าน (PIN CODE) สำหรับบัตรแต่ละใบ เพื่อป้องมิให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้
  • มีระบบ POS ป้องกันทุจริตและสามารถบริหารจัดการการใช้น้ำมัน
  • ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย บัตรบางจากฟลีทการ์ด สามารถเปิดบัญชีแยกของรถแต่ละคัน และระบุทะเบียนรถอย่างชัดเจน
  • เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการด้วยการให้บริการผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ
 • ประโยชน์ของการใช้บัตรบางจากฟลีทการ์ด

  • ไม่ต้องสำรองเงินสดเพื่อการเติมน้ำมันไปก่อน
  • ลดความยุ่งยากในกรณีที่ต้องใช้วิธีซื้อคูปองหรือการขอเครดิตสำหรับการเติมน้ำมัน
  • ลดเวลาการรอใบกำกับภาษีจากสถานีบริการน้ำมันในการเบิกค่าใช้ จ่ายน้ำมัน โดยใบกำกับภาษีนี้จะพิมพ์จากเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติพร้อม Sales Slip ทุกครั้ง
  • สามารถป้องกันและควบคุมการทุจริต
  • เพิ่มความสะดวกในการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม สามารถบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดวงเงินเฉพาะบัตรแต่ละใบ หรืออาจกำหนดวงเงินการใช้จ่ายต่อครั้ง ต่อวัน และต่อเดือน

Bangchak Fuel Card Type

Card Type Bangchak Fleet Card Card Bangchak Prepaid Plus Card Bangchak Prepaid Card Bangchak Cash Card
Features Fleet Card Prepaid Plus Card Prepaid Card Cash Card
Promote cashless payment Yes Yes Yes Yes
Limit purchase types Yes Yes No No
Fixed service station up to 100 stations Yes Yes No No
Up to 55 days interest-free credits Yes No No No
Track spending through web fleet Yes Yes Yes No
Obtain tax invoices/receipts for every card transaction Yes Yes No No

Payment Method

Card Type Bangchak Fleet Card Card Bangchak Prepaid Plus Card Bangchak Prepaid Card Bangchak Cash Card
Bank Teller Yes No Yes No
ATM No No Yes No
Account Debiting Yes Yes No No

More information